Hồ sơ chiến tranh Syria

Print Print Share on Zing Me Print Print Print Chia sẻ bài này lên Yahoo Messenger E-mail Print

VietnamDefence - Cuộc chiến tranh của Mỹ và đồng minh chống Syria có lẽ sắp bùng nổ nay mai. Lại thêm một cuộc chiến "đạo đức" dựa trên bằng chứng giả?

Print Print Share on Zing Me Print Print Print Chia sẻ bài này lên Yahoo Messenger E-mail Print